Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil

 
El Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) és un centre ambulatori d'implantació comunitària en que s'atén nens i adolescents (de 0 a 18 anys) amb problemes de salut mental.
 
Objectius

Millorar la salut mental en el territori corresponent, establint una cooperació amb la resta d'estructures i serveis que tracten amb la població infantil i juvenil.

Funcions

Tasques de promoció de la salut.
Tasques de detecció precoç.
Activitat clínica amb l'ús de guies.
Diagnòstic, amb determinació de proves biològiques o psicològiques.
Elaboració PTI.
Derivació a recursos hospitalaris, si escau.
Orientació per a la rehabilitació, i escau.
Coordinació amb l'EAP de l'escolarització de l'alumne.
Derivació al CSMA als 18 anys.
Detecció de patologia psiquiàtrica als pares i derivació al CSMA.
 
Equip Professional

Direcció Mèdica.
Psiquiatres.
Psicòlegs Clínics.
Treballador Social.
Infermeria.
Auxiliar Administratiu .
 
Accessibilitat

En el moment actual, la majoria de nens són derivats des de l'APS, les unitats d'hospitalització i altres recursos de salut mental, però també des de l'escola, els EAP, els centres de la DGAIA, l'assistència social de base i els CDIAP.
 
Centres
 
La Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre compta amb els següents Centres de Salut Mental Infantils i Juvenils (CSMIJ):
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES