Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Reunió de Revisió per la Direcció a Villablanca

És divendres, un dia normal de feina però tots els responsables dels diversos serveis de Villablanca es reuneixen per conèixer els resultats del passat semestre, arribar a conclusions a partir del què ha passat i proposar noves accions aprofitant sinergies i esforços comuns. Fer aquest camí junts genera la força i la il·lusió per continuar en la línia de la millora contínua en la qualitat assistencial i també d’aquells processos de suport que suposen un salt de qualitat que també arriba als nostres usuaris i famílies.
 
Villablanca amb la seva aposta per la millora contínua, té molt definida la seva estratègia a l’hora de gestionar el seu sistema de gestió de la Qualitat. Semestralment, i després d’avaluar prèviament els resultats i accions dutes a terme en cadascun dels serveis, gerència i direcció assistencial juntament amb el responsable de qualitat convoquen a cadascun dels responsables dels serveis a assistir a la reunió de Revisió per la Direcció.
 
En aquesta reunió es tracten temes molt diversos referents a la qualitat com poden ser els resultats de les auditories anteriors i les principals accions que es duran a terme per tal de treballar en possibles no conformitats o observacions, avaluació global dels principals indicadors, tipologia de queixes i incidències, avaluació de la satisfacció dels principals grups d’interès, detecció de les principals debilitats, fortaleses, riscos i oportunitats que se’n deriven i canvis que podrien afectar al sistema.
 
Tot aquest treball està enfocat ja a la nova norma ISO 9001:2015 que ens anima a continuar treballant en la mateixa línia en la que s’estaven portant a terme les nostres actuacions, però tenint encara més en compte els requeriments, necessitats i expectatives dels nostres grups d’interès i també de ser conscients dels riscos i oportunitats que poden aparèixer.
 
El sistema de gestió de la Qualitat es viu com una nova manera d’enfocar els processos i serveis per millorar encara més tots aquells aspectes que ajudin a que usuaris i famílies puguin tenir una experiència més bona amb nosaltres.
 
Aquest camí no es podria assolir sense la implicació i esforç de cadascun dels membres d’aquests serveis i dels seus equips, que amb cadascuna de les seves accions diàries fan de Villablanca un lloc millor.

Galeria d'imatges FPM

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES