Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Voluntariat La Salle

 
Durant el mes de maig, el Servei Prelaboral de Reus (SPL) de la Fundació Pere Mata, ha participat en el projecte FAIG APS que realitzen des del centre de La Salle. El projecte FAIG ajuda als alumnes a ser innovadors, crítics, creatius, emprenedors, flexibles, comunicadors i gestors de tecnologia. APS (Aprenentatge i servei) és la metodologia que s'utilitza per integrar l'aprenentatge i el servei a la comunitat, oferint un servei directe a la societat per a transformar-la i millorar-la amb l'objectiu que els alumnes tinguin un protagonisme actiu, facin un servei solidari i que facin servir aprenentatges intencionadament planificats.
 
Aquest voluntariat ha consistit en la realització d'activitats dins de l'horari del SPL durant 10 h. Les 4 noies de La Salle que ho han dut a terme, van preparar activitats que els van permetre treballar les emocions a través de la música i l'art, entre d'altres, amb les persones usuàries del servei. Aquestes activitats van consistir des d'un bingo musical, el visionament d'una pel·lícula,  un diari que les persones usuàries omplien cada dia que elles venien al servei.
 
La valoració que han fet tant les persones usuàries del SPL com les noies que han dut a terme aquest APS, ha sigut molt positiva. Aquesta experiència ha permès trencar estigmes vers la malaltia mental i intercanviar experiències positives amb altres persones fora de l'entorn en què ens trobem cadascuna de les parts involucrades en aquest voluntariat.

Galeria d'imatges FPM

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES