Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil d'Amposta

 
El Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) d'Amposta atén preferentment la població de les àrees bàsiques de salut (ABS) següents:
 
 
ABS Amposta (CAP Amposta)
ABS Sant Carles de la Ràpita (CAP Sant Carles de la Ràpita)
ABS Ulldecona (CAP Ulldecona)
 
Programes especials
 
Atenció al Trastorn Mental Greu (TMG)
El programa TMG pretén el tractament i la rehabilitació de la persona amb malaltia mental per aconseguir una vida el més autònoma possible, amb una qualitat de vida adient i superació de les repercussions psicosocials de la malaltia.
Aquest procés es pot fer desenvolupant un conjunt diversificat d’intervencions i procediments per donar una resposta integral, que inclogui tècniques mèdiques, farmacològiques, psicològiques i socials, de forma conjunta amb intervencions en l’àmbit preventiu i rehabilitador.
 
Programa Atenció Específica al Trastorn Psicòtic Incipient
Aquest programa vol aconseguir la detecció primerenca i la intervenció precoç en els trastorns psicòtics incipients, amb la finalitat de disminuir la incidència de trastorns psicòtics, reduir-ne el dany i millorar-ne el pronòstic. Atén a joves entre 14 i 35 anys.
 
Programa Salut i Escola
Aquest programa promou la millora de la salut dels adolescents a través d’accions de promoció de la salut, prevenció de les situacions de risc i atenció precoç als problemes de salut relacionats, entre altres de la salut mental.
Es realitza suport al personal d'infermeria i atenció preferent a les derivacions.
 
Coordinació amb l'EAP
Espai de coordinacions periòdiques per tal de establir i articular actuacions conjuntes i englobades en un projecte comú, entre l’escola i Salut Mental

Programa atenció específica TDAH
Atenció específica a nens i adolescents en procés de diagnòstic multidisciplinari i tractament multimodal, amb intervencions en àmbit psicològic individual i grupal, psicofarmacològic, social i educatiu.

Programa atenció específica TEA
Atenció específica a nens i adolescents en procés de diagnòstic i tractament multidisciplinari, amb intervencions en àmbit psicològic individual i grupal, psicofarmacològic, social i educatiu.
 
Dades de contacte
 
C/ Amèrica, 15
43870 Amposta
Tel. 977 70 59 70
Fax. 977 70 57 19
 
Com arribar
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES