Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Móra d'Ebre

 
El Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de Móra d'Ebre atén preferentment la població de les àrees bàsiques de salut (ABS) següents:
 
ABS Móra d'Ebre (CAP Móra d'Ebre)
ABS Flix (CAP Flix)
 

Programes especials

 

Atenció al Trastorn Mental Server (TMG)

El programa TMG pretén el tractament i la rehabilitació de la persona amb malaltia mental per aconseguir una vida el més autònoma possible, amb una qualitat de vida adient i superació de les repercussions psicosocials de la malaltia.

Aquest procés es pot fer desenvolupant un conjunt diversificat d’intervencions i procediments per donar una resposta integral, que inclogui tècniques mèdiques, farmacològiques, psicològiques i socials, de forma conjunta amb intervencions en l’àmbit preventiu i rehabilitador.
 
Programa Salut i Escola
Aquest programa promou la millora de la salut dels adolescents a través d’accions de promoció de la salut, prevenció de les situacions de risc i atenció precoç als problemes de salut relacionats, entre altres de la salut mental.
Es realitza suport al personal d'infermeria i atenció preferent a les derivacions.
 
Coordinació amb l'EAP
Espai de coordinacions periòdiques per tal de establir i articular actuacions conjuntes i englobades en un projecte comú, entre l’escola i Salut Mental

Programa atenció específica TDAH
Atenció específica a nens i adolescents en procés de diagnòstic multidisciplinari i tractament multimodal, amb intervencions en àmbit psicològic individual i grupal, psicofarmacològic, social i educatiu.

Programa atenció específica TEA
Atenció específica a nens i adolescents en procés de diagnòstic i tractament multidisciplinari, amb intervencions en àmbit psicològic individual i grupal, psicofarmacològic, social i educatiu.
 
Dades de contacte
 
C/ Doctor Borràs, 13
43740 Móra d'Ebre
Tel. 977 40 24 60
 
Com arribar
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES