Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Tortosa

 
El Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de Tortosa atén preferentment la població de les àrees bàsiques de salut (ABS) següents:
 
ABS l'Aldea (CAP l'Aldea, CAP l'Ampolla i CAP Camarles)
ABS l'Ametlla de Mar (CAP Ametlla de Mar i CAP El Perelló)
ABS Deltebre (CAP Deltebre)
ABS Terra Alta (CAP Batea i CAP Gandesa)
ABS Tortosa - 1 (CAP el Temple de Tortosa)
ABS Tortosa - 2 (CAP Baix Ebre de Tortosa)
 

Programes especials:

 

Atenció al Trastorn Mental Greu (TMG)
El programa TMG pretén el tractament i la rehabilitació de la persona amb malaltia mental per aconseguir una vida el més autònoma possible, amb una qualitat de vida adient i superació de les repercussions psicosocials de la malaltia.
Aquest procés es pot fer desenvolupant un conjunt diversificat d’intervencions i procediments per donar una resposta integral, que inclogui tècniques mèdiques, farmacològiques, psicològiques i socials, de forma conjunta amb intervencions en l’àmbit preventiu i rehabilitador.
 
Cartera serveis de salut mental en Atenció Primària
Té com a objectiu la millora de la capacitat d’atenció de l’APS a les problemàtiques de salut mentals i addiccions, mitjançant l’increment del suport psicosocial per part de l’atenció especialitzada i la disponibilitat d’una cartera de serveis específica en salut mental i addiccions en atenció primària
 
PAE-TPI 
Aquest programa vol aconseguir la detecció primerenca i la intervenció precoç en els trastorns psicòtics incipients, amb la finalitat de disminuir la incidència de trastorns psicòtics, reduir-ne el dany i millorar-ne el pronòstic. Atén a joves entre 14 i 35 anys.
 
Programa Psicoteràpia
S'ha implementat actuacions psicoterapèutiques en els plans funcionals dels CSMIJ, desenvolupant programes específics d’atenció psicoterapèutica per patologies tant de caire individual com grupal

Programa Salut i Escola
Aquest programa promou la millora de la salut dels adolescents a través d’accions de promoció de la salut, prevenció de les situacions de risc i atenció precoç als problemes de salut relacionats, entre altres de la salut mental.
Es realitza suport al personal d'infermeria i atenció preferent a les derivacions.
 
Coordinació amb l'EAP
Espai de coordinacions periòdiques per tal de establir i articular actuacions conjuntes i englobades en un projecte comú, entre l’escola i Salut Mental

Programa atenció específica TDAH
Atenció específica a nens i adolescents en procés de diagnòstic multidisciplinari i tractament multimodal, amb intervencions en àmbit psicològic individual i grupal, psicofarmacològic, social i educatiu.

Programa atenció específica TEA
Atenció específica a nens i adolescents en procés de diagnòstic i tractament multidisciplinari, amb intervencions en àmbit psicològic individual i grupal, psicofarmacològic, social i educatiu.
 
Dades de contacte
 
C/ Arnes, 27
43500 Tortosa
Tel. 977 50 23 82
 

Com arribar

 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES