Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

L’Obra Social “la Caixa” potencia la xarxa de suport a la salut mental de les Terres de l’Ebre

 
L’Obra Social “la Caixa” ha signat avui, 11 de gener, un conveni de col·laboració amb la Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre per potenciar la xarxa de suport a la salut mental a les comarques ebrenques. L’acord facilitarà la posada en marxa un pis escola i dues llars amb suport, gràcies a l’aportació de 7.000 euros de “la Caixa”. L’objectiu del projecte és potenciar la rehabilitació i l’autonomia de les persones amb problemes de salut mental a les Terres de l’Ebre.
 
El pis escola és un recurs ubicat a la Unitat Polivalent d’Amposta, però fora dels serveis assistencials que es presten i amb un accés independent. Consta dels espais bàsics, del mobiliari i dels elements necessaris en una vivenda (cuina, saló menjador, habitació, bany) per tal que les persones hospitalitzades o en procés de rehabilitació comunitària puguin practicar en un entorn el més real possible les tasques domèstiques bàsiques i de la vida quotidiana abans d’obtenir l’alta hospitalària o abans d’accedir a un recurs d’habitatge.
 
Es preveu que puguin usar el pis escola persones usuàries de la Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre majors de 18 anys i amb un problema de salut mental greu, en situació d’estabilitat psicopatològica i en procés de transició per viure en un domicili propi o assistit. La participació en el programa del pis escola, però, és voluntària i ho ha de sol·licitar la persona beneficiària.
 
En el pis escola es fa un treball individualitzat adaptat a les necessitats de cada persona, en 8 sessions consecutives (dues per setmana) amb un màxim de 4 persones per sessió. En cadascuna es tracten aspectes com l’organització de les tasques de la llar, la cura personal, la presa de decisions, etc. A més, es fan grups psicoeducatius per treballar el control dels diners, la gestió del temps, l’alimentació saludable, l’autogestió de la medicació i altres qüestions com els dubtes que plantegin les mateixes persones usuàries.
 
El suport de l’Obra Social “la Caixa” facilitarà també posar en marxa a les Terres de l’Ebre dues llars amb suport en dos pisos adquirits recentment per la Fundació Pere Mata a Amposta, de 3 places cadascun. Aquestes seran les dues primeres llars amb suport que s’implantaran a la capital del Montsià, ja que fins ara només n’hi havia a Tortosa. Els habitatges s’han d’equipar amb mobiliari, electrodomèstics i parament de la llar.
 
Les llars amb suport són habitatges integrats en la comunitat on viuen tres o quatre persones amb un suport extern eventual. Tenen per objecte facilitar un entorn substitutiu a la llar adequat i adaptat a les necessitats d'assistència de la persona, que permeti potenciar l'autonomia personal i social, afavorint la integració a la vida comunitària.
 
Aquestes persones viuen amb la supervisió i el suport d'un equip professional que treballa per la seva plena integració a l'entorn comunitari normalitzat.
 
Amb el pis escola i aquestes dues llars amb suport, les Terres de l’Ebre milloren la xarxa sanitària assistencial (Unitat Polivalent) i la xarxa de serveis socials de suport a les persones amb problemes de salut mental, que ara ja disposa de recursos d’habitatge (llar-residència, programes de suport a la pròpia llar i llars amb suport) i d’altres d’inserció sociolaboral (servei prelaboral i centre especial de treball) orientats a millorar la qualitat de vida de les persones que tenen un trastorn mental, la seva rehabilitació i autonomia personal en la comunitat.

Galeria d'imatges FPM

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES