Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

El personal del Servei Prelaboral han impartit una formació de benestar emocional i salut mental

El personal tècnic del Servei Prelaboral, compost per la treballadora social, Carla Castillo i, la psicòloga, Mamen Alfara, han impartit aquest curs 2022-2023 una formació en benestar emocional i salut mental al claustre de professors de l'IE Agustí Barberà.

En aquestes xerrades, els professors han obtingut informació sobre benestar emocional, trastorns mentals, qualitat de vida, com parlar sobre les malalties mentals i quines paraules són més adequades, així com s'han traslladat xifres de rellevància a tenir en compte en la població infantil.

La resposta del claustre ha estat molt positiva, de tant en tant ens informen que ha augmentat la dificultat en el treball en la població adolescent, havent-hi més presència de desordres i existència d'algun diagnòstic en Salut Mental.

Avui, la psicòloga del centre ha finalitzat les actuacions facilitant tot el material formatiu a l'IE Agustí Barberà perquè en puguin fer ús en un futur o en noves incorporacions que hi puguin haver al centre.

Reforçar com sempre la importància d'aquestes actuacions per aproximar la Salut Mental en entorns comunitaris on hi ha presència, per sensibilitzar a la població infantil, adolescent i al seu professorat i millorar termes d'inclusió, eliminant estigmes i prejudicis.

 

Galeria d'imatges FPM

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES