Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

El projecte d'envelliment prematur es consolida positivament a la Fundació Pere Mata


4  persones treballadores del Centre Especial de Treball (CET) que complien els requisits per accedir a una jubilació anticipada, s’han beneficiat d’un acompanyament i un suport íntegre en la transició del treball a la jubilació.
 
A principis de gener del 2023 es va engegar el Projecte d’Envelliment Prematur concedit per la Generalitat de Catalunya. El projecte ha donat l’oportunitat a les persones treballadores del Centre Especial de Treball de la Fundació Pere Mata i afectades per un envelliment prematur, a accedir a un acompanyament integral en les gestions administratives i a un suport individualitzat que ha fet possible realitzar un estudi de les seves necessitats i interessos amb la finalitat de construir un nou pla de vida, potenciant la seva autonomia i autodeterminació a aquelles persones que han pres la decisió de tancar la seva etapa laboral.
 
Per tal de donar a conèixer el projecte a les persones treballadores, es va realitzar 1 assemblea que es va dividir en 3 convocatòries: 1 es va realitzar al CET d’Amposta i 2 al CET de Reus. La participació va ser de 82 persones. D’aquestes, 32 complien els requisits i podien aprofitar l’oportunitat de  beneficiar-se del projecte, motiu pel qual, seguidament, es va realitzar un sondeig amb la finalitat d’esclarir quantes d’elles estaven interessades.
 
Una vegada realitzat el buidatge d’aquest, es  va anar a les oficines de l’INSS amb 13 persones a Reus i 2 a Amposta. Allà es va realitzar una simulació de la prestació de la jubilació per esbrinar, veure la viabilitat i donar resposta a les inquietuds d’aquestes.
 
Un cop realitzat l’estudi i verificada  la quantia corresponent a cadascuna de les persones que vam realitzar la consulta, es va portar a terme una reunió per valorar i clarificar els dubtes que podien haver sorgit i també donar a conèixer la seva elecció de seguir treballant o formar part del projecte. 6 persones treballadores del CET de Reus de les 15 que es va realitzar l’estudi previ a l’INSS, van valorar positivament la seva consulta i, posteriorment, van decidir adherir-se al projecte i així beneficiar-se del temps de descans addicional com de l’acompanyament individualitzat.
 
Aquestes accions les ha executat la tècnica d’integració social i s’han portat a terme des d’una perspectiva psicosocial per donar resposta a les necessitats i inquietuds de cadascuna de les persones ateses. S’ha treballat amb diferents àrees que han proporcionat un estudi exhaustiu per identificar-les, fixar els objectius i emprar les eines necessàries per assolir-los. Les àrees treballades (salut, relacions socials, lleure, gestions de recursos propis, vida a la llar, família...) han garantit una millora en la seva qualitat de vida. Això, ha comportat un desplegament de recursos tant humans com materials.
 
Des de l’inici, l’Equip Multidisciplinari de Suport conjuntament amb la integradora social, equip responsable del projecte, han realitzat un seguiment i han treballat amb les persones de forma continuada, la millora de les seves capacitats, potenciant la seva autodeterminació i independència.
 
En aquest aspecte s’ha comptat també amb el suport i col·laboració de les diferents professionals de salut i amb les professionals de la Fundació Pere Mata que han facilitat  la comunicació i el seguiment de les persones adherides al projecte durant tot el procés
 
de transició del treball a la jubilació. També s’ha mantingut la comunicació amb la família i/o referents legals de la persona atesa, concertant reunions per informar-les de les diferents accions i del seguiment que es porta a terme amb el seu familiar i/o tutelat/da.
 
Gràcies al treball en xarxa de l’equip responsable del projecte, dels diferents professionals de salut, famílies i/o referents legals que formen part del seu dia a dia, s’ha pogut millorar i consolidar els objectius marcats, empoderant-les i donant pas a una nova etapa de les seves vides: la jubilació.
 
Per una altra banda, ha sigut de vital importància la professionalitat, dedicació i compromís del personal de l’INSS de Reus i de Tortosa amb les persones adherides al projecte, doncs, han informat i facilitat totes les gestions que s’han realitzat en aquesta institució, donant un suport addicional en el procés administratiu.
 
Com a resultat, aquest any 2023 s’han pogut beneficiar íntegrament i gaudir de la seva jubilació, 4 persones del CET de Reus.
 
 
 
 

Galeria d'imatges FPM

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES