Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Vídeo de la Residència i Centre d’Atenció Especialitzada Bellvitge

La Residència i Centre d’Atenció Especialitzada Bellvitge és un recurs públic del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, gestionat per Villablanca Social que atén a persones adultes amb discapacitat intel·lectual i/o problemes de salut mental.
 
Té una capacitat de 28 places de residència i 12 de centre de dia. De les 28 places de residència 16 son persones sense trastorns de conducta i 12 amb trastorn de conducta.
L’objectiu principal és donar una atenció integral, per tal de garantir una bona qualitat de vida.
El programa d’activitats del centre Bellvitge vol aconseguir, des de la vesant biològica, psicològica i social, la rehabilitació i el manteniment de les capacitats i habilitats de totes les persones.
 
Des de la vesant psicomotriu i de l’esport, es volen desenvolupar les capacitats motrius, aspectes cognitius, emocionals i socials. El mètode d’intervenció en aquest àmbit vol ajudar a sentir i experimentar el propi cos, a través d’estimulacions sensomotores bàsiques (la tàctil, la vestibular i la propioceptiva).
 
L’àrea emocional es centra en els objectius de salut psíquica, benestar emocional en canals d’expressió, com el suport en la narració de les vivències pròpies a través de fotografies o la història de vida, i les habilitats emocionals, com l’escolta activa o l’assertivitat.
 
La teràpia assistida amb gossos serveix per treballar l’autoconcepte i l’autoestima, on les persones poden tenir un rol actiu, protagonista i relacionar-se en elles.
 
Les activitats plantejades en l’àrea cognitiva faciliten l’estimulació de la memòria, l’atenció i el llenguatge entre d’altres. Cercant, preservar i millorar el funcionament de les persones.
 
Treballem des de la vessant creativa en aquest àmbit afavorim l’expressió artística i creativitat, cercant els interessos i motivacions de les persones usuàries. S’intenta estimular i promoure la sensibilitat del fet creatiu i artístic , amb el descobrir, la creació i experimentació.
 
L’estimulació sensorial és l’altre dels eixos del centre. A partir de dinàmiques i activitats les persones usuàries poden entendre el món, el seu cos, l’espai, els altres… tot això ho fem a partir del treball en experiències sensorials integrades.
 
Des de l’àrea ocupacional, el taller d’hort i el taller de cuina ens ajuden a  treballar en equip, en la responsabilitat i veure i entendre el procés que ajuda a sentir-se realitzat i motivat. Millorant la seva autoestima.
 
En l’àrea funcional els tallers tenen l’objectiu d’estimular, potenciar i mantenir el màxim nivell d’autonomia en les activitats. Es promou l’autonomia donant estratègies per al funcionament de les activitats de la vida diària, tant en el entorn familiar com social i comunitari. El taller d’habilitats d’autonomia personal i el taller de tasques i manteniment del centre, són algunes de les activitats que es fan en aquest àmbit.
 
Les activitats d’inclusió a la comunitat i el lleure, són altres eixos del nostre treball. Mitjançant les excursions, els grups de passeig i les sortides, podem gaudir de l’oferta cultural i les celebracions locals, promovem la participació i la vinculació de les persones amb la comunitat.
 
La Residència i Centre és un recurs amb un objectiu principal: ajudar a viure amb qualitat, oferim suport a totes les persones usuàries, i amb un programa adaptat a les seves necessitats.
 
Gràcies a tots els professionals que treballen i ho fan possible!
 
 

Galeria d'imatges FPM

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES