Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Col·laboracions


 
En què?

Garantint la continuïtat i millora dels nostres serveis
:
 
Mesures de Suport a les persones amb capacitat modificada i assessorament a les famílies.
Serveis d’habitatges per a persones amb malaltia mental: Gestió de Llar Residències, pisos assistits i assistència domiciliaria.
Serveis Laborals: Centres Especial de Treball, serveis prelaborals, accions de formació i inserció a l’empresa ordinària.
Gent gran: Gestió de Residències i assistència domiciliaria.
R + D: Recerca i desenvolupament científic.
Voluntariat.

 

Com?

Fent l’aportació econòmica que desitgi i de la manera que li sigui més còmoda:

  • En efectiu a les oficines de la nostra Fundació.
  • Domiciliació bancària: Per tal que rebem la vostra sol·licitut ens heu d'omplir i fer-nos arribar per fax al número 977 92 05 33 el document adjuntat.
  • “La Caixa” 2100-0394-00-0200251882 fent constar : nom, cognoms, NIF, telèfon i adreça completa de la persona que fa la donació.

Desgravació fiscal

Persona física:
Podrà deduir el 25% de les seves donacions en la declaració de l’IRPF més el percentatge que designi, anualment, la comunitat autònoma on presenti la seva declaració de la renda.

Persona jurídica (S.A, S.L i resta d’entitats subjectes a l’impost de societats):
Podrà deduir el 35% de les seves aportacions en la declaració de l’Impost de Societats amb el límit del 10% de la Base Imposable (les quantitats que sobrepassin aquest 10% es podran deduir en la declaració dels 10 anys posteriors a la donació).

Per a rebre el certificat fiscal a finals d’any, necessitem que ens facin arribar totes les dades que li demanem a continuació: Nom i cognoms, nom de l’entitat, NIF, població de residència. I el resguard de la transferència.

En compliment del que disposa la LOPD 15/1999, l’informem que les seves dades seran incorporades al fitxer d’administració de la Fundació Pere Mata per a ús administratiu. Així mateix, consento expressament i autoritzo a la Fundació Pere Mata per a que tracti les dades, que voluntàriament cedeixo, per a la correcta gestió d’aquesta col•laboració i les comuniqui a les entitats bancàries amb aquesta finalitat. Pot exercir el dret d’oposició, accés, rectificació i cancel•lació davant el responsable del fitxer, per escrit, en els termes que estableix la Llei al c/ Hipòlit Lázaro nº 18, 08041 de Barcelona dirigit a la Cap de Comunicació.


Galeria d'imatges FPM

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES