Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Instal·lació d'identificador de presències. Servei de Suport a l'Autonomia a la Pròpia Llar

 
 
Arrel del canvi en la llei en relació a l'obligació de l'empresa de registrar la jornada dels seus treballadors, Fundació Pere Mata ha incorporat un sistema de registre de jornades en els domicilis on es presta el SSAPLL a través d'un dispositiu en forma d'adhesiu que funciona amb un sistema NFC. Les persones treballadores del servei tenen instal·lat en els seus dispositius mòbils un programa per tal de poder fitxar a través d'aquest sistema, el qual identifica i diferencia en quin domicili/servei estan en tot moment.
 
Aquest sistema s'ha instal·lat durant l'any 2021, principis de 2022.
 
Amb aquest avenç es pretén, no només complir amb l'imperatiu legal, sinó també evitar desplaçaments innecessaris (disminuint la possibilitat de sinistralitat del personal d'atenció directa del servei) ja que evita que les persones treballadores s'hagin de desplaçar a les instal·lacions de l'entitat per tal de fitxar les entrades i sortides.
 
A més, s'ha cercat un sistema amb molt poc impacte visual per tal de ser el menys invasius possible, ja que s'instal·la en els domicilis particulars de les persones ateses.
 
El Servei de Suport a l'Autonomia a la Pròpia Llar és un servei individualitzat que es presta en el propi domicili de les persones beneficiàries. El seu objectiu principal és el d'afavorir l'augment de l'autonomia personal de les persones ateses, en el seu medi habitual de vida. Es tracta de contribuir al desenvolupament de la persona en les activitats de la vida diària, tant en la seva llar com en la comunitat, possibilitant la seva autonomia. A aquests efectes, es dona suport a la persona en les activitats d'autocura, domèstiques i comunitàries que requereix, donant-li suport per a planificar i gestionar la seva llar, els seus assumptes administratius i financers, la seva salut i la utilització dels recursos de la comunitat, entre d'altres.

Galeria d'imatges FPM

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES