Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Tasques i funcions

 
 
 
Un Sistema Sanitari de qualitat no només implica una correcta atenció mèdica, sinó també una bona acollida dels usuaris en les institucions sanitàries. De fet, ambdós aspectes van íntimament lligats, de manera que difícilment un Centre pot oferir una bona atenció a la salut si no aconsegueix oferir als usuaris l’acollida que requereixen com a ciutadans.

La Unitat d’Atenció al Ciutadà (UAC) és, per tant, un element clau per al correcte funcionament del nostre Sistema Sanitari i és un objectiu imprescindible per l'acompliment dels estàndards de qualitat que demanden els nous temps.
 
 
 
 
INFORMACIÓ
 

Donar a conèixer i promocionar les activitats de la institució, així com el funcionament i normes del centre.
Atendre els requeriments d’informació i orientació per part dels usuaris, els seus familiars i els agents implicats en el funcionament de la institució.
 
 
ACOLLIDA
 

Vetllar per l’acompliment dels drets i deures del ciutadà, així com de les normes internes del centre.
Facilitar la integració del ciutadà a la institució, mitjançant el control d’acollida al pacient i a la seva família.
 
 
INTERRELACIÓ
 
 

Recollir i tramitar les reclamacions, suggeriments i agraïments dels usuaris, estudiant i proposant els canvis i millores necessàries.
Representar el centre vers l’usuari sent la via oficial de comunicació de la institució amb ell.
Endegar accions per recollir informació sobre les opinions i els suggeriments vers l’atenció oferta.
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES