Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Atenció al ciutadà - serveis


 
L'accés als serveis residencials es produirà, mitjançant el Departament d'Acció Social i Ciutadania d'acord amb els criteris establerts en la legislació vigent i en coordinació amb els Serveis Territorials. La persona que vulgui sol·licitar una plaça ha de tenir emesa la resolució del Pla d'Atenció Individual, d'acord amb el que estableix la Llei 39/2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. En tot cas, serà l'ICASS qui determini les persones que han d'ocupar les places en col · laboració amb el Centre.

Pla d'Atenció

El nostre objectiu prioritari és donar la màxima qualitat de vida als usuaris. Això suposa, moltes vegades, HABILITAR i introduir noves conductes, estratègies cognitives, etc. Altres vegades, el que hem de fer és REHABILITAR conductes o maneres de pensar o processar la informació que són errònies o que suposin una conducta desadaptada o un malestar pel subjecte.

És per tot això que cada un dels usuaris se'ls realitza una avaluació i exploració des de diferents perspectives: somàtica, psíquica, sociorelacional, fisioterapèutica, etc.

A partir de les dades objectivats i contrastats per tot l'equip, s'elabora el Pla d'Atenció Individualitzat (PAI), en què, d'acord amb les potencialitats de cada un dels usuaris, es plantegen els objectius. En funció de l'evolució de cada usuari els objectius es replantejaran o es substituiran per altres més complexos. La revisió del PAI es realitza de forma anual. Cal tenir sempre en compte la participació de tot l'equip interdisciplinari i també de la família dels usuaris.

Els objectius generals dels Plans d'Atenció Individualitzada (PAI) són:

Recollir objectius i activitats preventives i assistencials a realitzar per part de cada àrea.
Conèixer els possibles riscos amb què s'enfronta un usuari.
Mantenir les capacitats preservades i incrementar l'autonomia personal.
Planificar una actuació interdisciplinar i personalitzada per a cada usuari, potenciant la implicació de l'usuari i / o la família.
Detectar possibles incidències i observacions per millorar l'atenció dels usuaris.
Davant la variabilitat de l'estat de les persones, l'equip interdisciplinari revisa, revalua i actualitza el PAI periòdicament.


Àrees que engloba el Programa d'Atenció Individualitzada:

Autonomia Personal.
Àrea Cognitiva.
Àrea Senso-motora.
Àrea Ocupacional.
Comunicació i Llenguatge.
Àrea Personal i Social.
Àrea Familiar.
Àrea Emocional.
Àrea Social, d'integració en la comunitat i d'Oci.
Àrea mèdica i farmacològica.

Les conclusions d'aquesta reunió interdisciplinària quedaran registrades en el document de PAI.
 
Contacte
 
Villablanca Serveis Assistencials
Autovia de Bellissens, s/n 
43204 Reus
Telèfon: 977390011
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES